home

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Zadra uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjene i dopune Zakona (NN 85/15).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Zadra. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, moguće je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:
- Turistička zajednica grada Zadra, Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar,
- elektroničkom poštom službeniku za informiranje: iva@zadar.travel
- donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Zadra radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.